Región DETVA pdnoviny   - spravodajstvo od(pre) občanov Podpoľania        ISSN 1336-6610     Redakcia: pdnoviny@detva.biz     Kontakt - redakcia    
Témy: Platné (Všetky)
Všetko 3 (44)
Administratíva 1 (3)
Obyvatelia (7)
Kultúra (14)
Šport (6)
Podnikanie 2 (3)
Inzercia (11)
Lampáreň
Diskusia
Iné
Skupiny: Platné (Všetky)
Obce a mestá 3 (44)
     - Detva (6)
     - Detvianska Huta (3)
     - Dúbravy
     - Horný Tisovník
     - Hriňová (9)
     - V.H.Kalinka
     - Klokoč
     - Korytárky
     - Kriváň (2)
     - Látky (3)
     - Podkriváň
     - Slatinské Lazy
     - Stará Huta
     - Stožok
     - Vígľaš
     - Očová
     - Zvolenská Slatina (5)
Organizácie
     - Podpoľanie nad zlato
Archív -------------------------
 
Vlož nový článok
 
Lampáreň - použi nový článok
 
Diskusia - použi nový článok
 
Vstup do pdnovín
Archívny článok v Podpolianskych novinách č. 2017-0080   Naspäť  
(01.10.2017, vcia)     Archív (Téma: Obyvatelia - vzdelávanie, Skupina: SŠ)
Spojená škola Detva tretia najlepšia projektová škola na Slovensku
Dňa 26. septembra 2017 si riaditeľ školy Ing. Ján Melich prevzal z rúk riaditeľky Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu Ireny Fonodovej ocenenie za mimoriadnu aktivitu a výsledky v realizácii európskych vzdelávacích programov v rokoch 1998 – 2017. Získali sme v celoslovenskej konkurencii vynikajúce tretie miesto a to za úspešnú realizáciu 26 medzinárodných projektov v období 2005-2017. Za víťazmi sme zaostali len veľmi tesne a keďže máme v súčasnosti rozbehnuté 4 projekty, o rok neskôr sme už mohli atakovať aj prvé miesto. Výsledok je o to cennejší, že sme s realizáciou projektov začali až v roku 2005 a čo do počtu zorganizovaných mobilít sme výrazne (o 100) predbehli aj tých najlepších. Náš príspevok sa dostal aj do oficiálnej brožúry národnej agentúry „Erasmus+ príbeh 30 rokov“ a to dokonca aj s fotografiou na jej titulke. Brožúra s najúspešnejšími projektami sa nachádza na stránke: http://www.erasmusplus.s..... Naša cesta programom Erasmus+ a jeho predchádzajúcimi formami je veľmi dlhá a až je nám ťažko uveriť, že sme nesmelo začínali pred 12 rokmi. S desiatimi žiakmi obchodnej akadémie sme sa vybrali po stopách Jána Kollára do nemeckej Jeny. Učili sme sa všetci – žiaci nemčinu a drobné kancelárske práce, sprevádzajúca osoba starostlivosti o žiakov, ktorí prvýkrát v živote opustili maminkine kuchyne, a vedenie školy náročnému manažmentu medzinárodných projektov. Stáž však dopadla k spokojnosti všetkých strán, a tak sme smelo pokračovali aj v ďalších rokoch. Ba ešte smelšie – postupne sme rozšírili spoluprácu o nové odbory (mechanik nastavovač, mechanik elektrotechnik) i nové krajiny (ČR, VB). Postupne sa pre nás mobilitné projekty stali „malým“ sústom a prešli sme na strategické partnerstvá. Tieto nám umožňujú výmenu skúsenosti v oblasti OVP a transfer tých najlepších do vlastného školského vzdelávacieho programu. Veľmi si ceníme, že za tie roky sa nám podarilo vybudovať pevné partnerstvá a že sa každý rok vraciame na staré miesta, k starým priateľom. Už pomaly 400 žiakov a pedagógov, ktorí prešli našimi projektmi, či už ako vysielaní alebo prijímaní účastníci, ich spokojnosť, odborný a osobný rozvoj potvrdzujú, že táto forma spolupráce prináša efekt tak pre školu, ako aj pre región. Vďaka projektu môže škola ponúknuť absolventov jazykovo a odborne pripravených a navyše aj s praktickými skúsenosťami v zahraničí. V roku 2011 nám bola udelená Európska značka pre jazyky i cena kvality projektov Leonardo da Vinci. Od roku 2015 sme držiteľom Charty Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a prípravu, ktorá je určená výlučne pre organizácie, ktoré v minulosti kvalitne organizovali mobility OVP pre žiakov a je zárukou kvality realizovaných medzinárodných projektov. Medzinárodná spolupráca je jedna z priorít koncepcií školy. Realizácia projektov prináša do odborného vzdelávania nové prvky, ktoré pozitívne vplývajú na jej priebeh. Za hlavný profit považujeme výmenu skúseností v oblasti OVP a inovácie praktickej prípravy, nové podnety v spolupráci s firmami. Účastníci mobilít si zlepšujú, resp. nadobudnú nové odborné a jazykové kompetencie a tieto následne uplatňujú v praxi. Úspešní absolventi získavajú certifikát, Europass-mobilita ako aj doklady Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu ECVET.
Prílohy: 1. priloha    2. priloha         ...
Počet reakcií: 0     Komplex čl.: 0     (č.2017-0080)

Počet zobrazených článkov: 1    Počet všetkých článkov za rok 2018: 44

Výber článkov s témou Všetko     s textom     za rok
Redakcia: pdnoviny@detva.biz tel.: 0905 342 616
© 2003-2018 Združenie Detva pre 3.tisícročie ... webdesign DISY ®
www.pdnoviny.detva.biz